Blindedarmontsteking

Blindedarmontsteking, oftewel appendicitis, is een (meestal bacteriële) ontsteking van de appendix, een wormvormig aanhangsel van de blindedarm. De blindedarmontsteking komt vooral bij jonge mensen voor, maar kan altijd ontstaan. In veel gevallen wordt er besloten de appendix te verwijderen.

Blindedarmontsteking symptomen

Een blindedarmontsteking is soms makkelijk te herkennen, maar niet zelden zijn de symptomen te vaag om met zekerheid te zeggen dat het om de blindedarm (of eigenlijk appendix) gaat. Meestal beginnen de symptomen met een pijn rond de navel, die zich later verplaatst naar een pijn in de rechteronderbuik. Deze pijn kan als zeer hevig worden ervaren. Lees meer over de symptomen op de pagina blindedarmontsteking symptomen.

Acute blindedarmontsteking

In de meeste gevallen van blindedarmontsteking hebben we te maken met acute blindedarmontsteking. Deze ontsteking komt snel op en kan binnen enkele uren zorgen voor hevige pijn en een absolute noodzaak voor een ingreep waarbij de appendix wordt verwijdert van de blindedarm. Het grootste risico bij een acute blindedarmontsteking is een potentieel dodelijke perforatie van de appendix. Lees meer op de pagina acute blindedarmontsteking.

Diagnose blindedarmontsteking

In veel gevallen wordt de diagnose gesteld op basis van symptomen van de patiënt en een kort lichamelijk onderzoek. Wanneer de diagnose minder makkelijk gesteld kan worden, wordt er vaak gekozen voor zowel een urine- als bloedonderzoek. Ook een echoscopie of CT-scan kan uitkomst bieden. In sommige gevallen wordt er een kijkoperatie uitgevoerd, waarbij de appendix bij ontsteking direct verwijdert kant worden.

Blindedarmontsteking kind

Kinderen, jonge mensen en personen boven de 65 hebben de grootste kans op een blindedarmontsteking. Bij zeer jonge kinderen kan een blindedarmontsteking ontstaan zonder duidelijke symptomen. Hierom moet er ook gelet worden bij op het oog onschuldige klachten. Lees alles over een blindedarmontsteking bij kinderen op de pagina blindedarmontsteking kind.

Blindedarmontsteking herkennen

Meestal is een blindedarmontsteking redelijk goed te herkennen. Vaak gaat een blindedarmontsteking gepaard met een hevige pijn in de rechter onderbuik. Is dit niet het geval, dan zijn er een aantal signalen die een blindedarmontsteking alsnog kunnen verraden. De pijn op de buik is vrijwel altijd aanwezig, al dan niet ernstig. Deze begint vaak rond de navel tot onder het borstbeen en beweegt zich naar de rechteronderbuik, richting het heupbot. Lees alles over de herkenning van een blindedarmontsteking op de pagina blindedarmontsteking herkennen.

Chronische blindedarmontsteking

Sommige mensen hebben incidenteel klachten die lijkt op een blindedarmontsteking. Soms hevig, maar soms ook vrij licht. Deze klachten gaan meestal over voordat er wordt overgegaan tot een ingreep, maar kunnen zo nu en dan weer optreden. Of het hier daadwerkelijk om een blindedarmontsteking gaat blijft onzeker. Lees hier meer over op de pagina chronische blindedarmontsteking.